Jdi na obsah Jdi na menu
 Hudba ve starověkých civilizacích.

 

Za kolébku první, hudbou se zabývající civilizace se všeobecně považuje území mezi řekami Eufratem a Tigridem – dnešní Irák.

Již ve čtvrtém tisíciletí pnl. Sumeřané rozvíjeli hudební činnost náboženského charakteru, těsně spjatou s liturgií ( z řeckého leiturgia = služba). Tamní lidé znali už písmo, zdokonalovali hrnčířské umění a kovolitectví.

 Vystavěli majestátní chrámy, v nichž kněží, astrologové, matematici a hudebníci vytvořili složitý soubor chvalozpěvů k uctívání božstva. Opakovaná melodie - kalutu – začíná kněz, odpovídá mu sbor přisluhujících kněží.

Nástroje:

Dechové – flétny a hoboje (hoboj = plátkový nástroj, v dávných dobách vyráběný z rákosu, dnes ze dřeva).

Chordofony – lyry a horizontální harfy – měly ozdobné ozvučné skříně. Nálezy asi z r. 2 500 pnl.

Svědectví o bicích nástrojích podávají malby na užitkových a okrasných předmětech. Zobrazují velké bubny, kotlíky, ploché kastaněty, cymbalon, zvonky, biče, nástroje talířovitého tvaru.

Tyto nástroje převzali a rozvinuli Asyřané asi 2 000 let pnl. Z harfy vytvořili primitivní loutnu.

Další vývoj zaznamenali Babyloňané, západosemitští Amorité, Ti rozšířili a vylepšili tehdejší nástroje, vypracovali hudebně-matematicko-astronomické teorie, na které navázal v 6. st. pnl.Pithagoras. Hudba byla pravděpodobně pentatoniická,(pětitónová řada), teprve později se změnila v heptatonickou = sedmitónová řada.

Egypt:

Podobné hudební projevy jsou známé v egyptské „Staré říši“- asi od r. 2 630 pnl. do 2 150 pnl. – intenzivní hudební život světský i církevní. Hudbu nazývali HY = radost.Vedle nástrojů nabyl význam i hlas – souvisel s dechem , představoval nehmotnost duše a božstva. Velký řecký historik Herodetos zaznamenal tisíciletý hymnus Mameros a potvrdil použití chromatické stupnice.

 V „Nové říši“ – asi 1 550 – 1 080 pnl.mezi XVIII a XX dynastií došlo k nebývalému rozkvětu hudby. Doba Neferiti, Tutanchamóna Ramsese II. – doba monumentálních chrámů a pyramid.